บริษัทบ้านปู และศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี มอบถุงยังชีพ 380 ชุด ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อ 25 มิถุนายน 63  ที่ ศูนย์ธารชีวิต เพื่อสตรี  ซอยนาเกลือ 25 นาเกลือ บางละมุง คุณอุดมลักษณ์  โอฬาร ผอ.สายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด นำบรรดาพนักงานและส่วนเกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 180 ชุด ในรอบเช้า และในรอบบ่าย 200 ชุด รวมเป็น 380 ชุด ภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่พัทยา จาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่าสามเดือน ที่เมืองพัทยาต้องตกอยู่ในสภาวะซบเซา ภาพที่เคยคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กลับกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนบางตา  นักท่องเที่ยวหายไปกว่า 80% ส่งผลให้สูญรายได้ไปอย่างมหาศาล และมีผู้คนถูกพักงาน ตกงาน เป็นจำนวนมาก


คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บ้านปูฯ ตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยประเทศชาติ ในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ เริ่มต้นจากบุคลากรทางการแพทย์ และขยายความช่วยเหลือมาสู่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพัทยา  ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ในช่วงนี้กลับได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์โควิด-19  จึงเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19’ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ 380 ชุด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่กลุ่มสตรีข้ามเพศ และกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผ่านทางมูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ  ซึ่งดูแลกลุ่มคนข้ามเพศในพื้นที่ และศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลคุณภาพชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพสำหรับสตรีในพัทย าเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.