นายอำเภอสัตหีบ นำทัพรณรงค์เปิดสงครามกับยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อ 26 มิถุนายน 63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประปล่อยคาราวานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “SAVE ZONE NO NEW FACE” พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรีเขต 8 ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมรวมพลังประกาศสงครามยาเสพติด โดยขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากวัดสัตหีบ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ไปโดยรอบเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  


นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า วันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้เริ่มจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เดือนมิถุนายน 2530 โดยประเทศไทย ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการต่อต้าน และประกาศสงครามกับยาเสพติด ในส่วนของอำเภอสัตหีบ ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่มีการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องเยาวชน และประชาชน ในสังคมได้อยู่กันอย่างมีความสุข รอดจากภัยอาชญากรรมต่าง ๆ ที่มีต้นกำเนิดมากจากยาเสพติด.