นายกเมืองพัทยาพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาแห่งชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง

0
120

เมื่อ 1 ตุลาคม 62 ที่ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านไร่หนึ่ง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี โดยมีการกล่าวโอวาทและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2562

ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกับ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไลอ้อน ศรีราชา (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ได้เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุได้เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมายและผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

โดยบรรยากาศช่วงท้าย นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่งยังทำเซอร์ไพรส์  มอบเค้กวันเกิดให้กับท่านสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นที่มอบให้กันในครั้งนี้ด้วย.