นายกฯ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตรวจอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ก่อนเปิดให้บริการ

0
151

เมื่อ 30 มิถุนายน 63  ที่ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้าพัทยา    นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองปลาไหล   ลงพื้นที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา  เพื่อทำการตรวจสอบการเตรียมความพร้อม ในการเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 63 ตามมาตรการของภาครัฐ
โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ของฟาร์มจระเข้   และได้พานายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ไปทำการตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ  อาทิ  ห้องน้ำ  ที่พบว่ามีการติดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งมีการติดสติ๊กเกอร์ด้วยภาษาที่หลากหลาย   เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอนาคต มีความเข้าใจถึงมาตราการ และปฏิบัติตามมาตราการอย่างเข้มงวด  


 นอกจากนี้ในส่วนของทางเข้า มีการติดตั้งป้าย เพื่อขอความร่วมมือและขั้นตอนในการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้   อาทิ  ขอความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ  และติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หลังผ่านการวัดอุณหภูมิ    ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล  ใส่หน้ากากอนามัย   สแกนการเข้าใช้บริการด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ   เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร   รวมถึงการนั่งตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น  และในส่วนของร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก  ก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้เลือกซื้อสินค้าต่อรอบ  เพื่อความปลอดภัย.