นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ยังไม่ได้อ่านโพสต์นางสาวยิ่งลักษณ์ ยอมรับปวดหัวทุกวัน เพื่อคิดเดินหน้าประเทศและส่งต่ออนาคต

0
62

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี ชมตัวอย่างผลงาน “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2562” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบรังสีทรงกรวย และ “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบเพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม” เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเทคโนโลยีไทยที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้ผลงานวิจัยได้เชื่อมโยงไปสู่ตลาดธุรกิจได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทดลองนวดแผนไทย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย

นายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมนวดไทย และขอให้ต่อยอดนวดไทยไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ระหว่างการนวดไทย ผู้สื่อข่าวได้สอบถามหมอนวดว่าเส้นของนายกรัฐมนตรีตึงหรือไม่ จากอาการปวดหัว ซึ่งหมอนวดยอมรับว่า เส้นบริเวณไหล่ของนายกรัฐมนตรีตึง ขณะที่นายกรัฐมนตรีเสริมขึ้นว่ารู้สึกปวดหัวตั้งแต่เช้าและทุกวัน เนื่องจากรัฐบาลนี้จะต้องทำงานเดินไปข้างหน้าและส่งต่อไปยังอนาคต ไม่ใช่ว่าทำงานวันนี้แล้วทุกอย่างจบ นายกรัฐมนตรีชมหมอนวดว่า “ฝีมือดี”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ได้อ่านข่าวกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก ม.44 เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง