ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบอนุมัติ 4 โครงการใหญ่ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

0
65

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งเสริมโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 30,170 ล้านบาท ประกอบด้วย 

กิจการผลิตเอทานอล เงินลงทุน 7,800 ล้านบาท รองรับนโยบายรัฐบาลเรื่องอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ หรือ Bio Economy โดยนำผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ อ้อยมาผลิตเป็นเอทานอล เกรดเชื้อเพลิงความเข้มข้นร้อยละ 99.5 ปีละประมาณ 237 ล้านลิตรและผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 85 เมกะวัตต์ มีที่ตั้งโครงการในจังหวัดนครสวรรค์  

กิจการผลิตยางเรเดียล ยางตีนตะขาบและยางในรถจักรยานยนต์ เงินลงทุน 7,478 ล้านบาท มีที่ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ คาดว่าจะใช้ยางธรรมชาติในประเทศ ประมาณ 72,000 ตันต่อปี  

กิจการผลิตยางเรเดียลสำหรับรถยนต์ เงินลงทุน 11,018 ล้านบาท ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยจะใช้ยางธรรมชาติในประเทศประมาณ 17,006.5 ตันต่อปี 

กิจการสกัดโลหะ จากแผงวงจรพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว และเศษทองแดง เช่น นิกเกิ้ล สังกะสี ดีบุก เงิน ทอง และแพลเลเดียม เป็นต้น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เงินลงทุน 3,874 ล้านบาท มีที่ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิต ปีละประมาณ 148,000 ตัน