ทม.หนองปรือ เปิดโครงการสานสามวัยสู่หัวใจเดียวกัน ให้ครอบครัวได้ทำอาหารร่วมกัน

0
106

เมื่อ 28 พฤษภาคม 62 ที่  ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสานสามวัยสู่หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2562  โดยมี   นางศิริเพ็ญ เล็กดี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ หัวหน้าส่วนราชการ และครอบครัวที่มีสมาชิกสามวัย ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเข้าร่วมกิจกรรม  

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ทำกิจกรรมทำอาหารร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น มีสัมพันธภาพ และความเข้าใจกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว และชุมชน.