ทม.หนองปรือ เดินหน้าขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต่อเนื่อง พบลงทะเบียนแล้วกว่า 90 %

0
108

เมื่อ 9 ตุลาคม 62   นายสุรพล  ขรึมประเสริฐ   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ  เปิดเผยว่า   สำหรับการควบคุมและการดูแลสัตว์เลี้ยง   ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ   หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้ทำการออกร่างเทศบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  พบว่าได้มีการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2552  ที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้  โดยดำเนินการให้ลงทะเบียนควบคู่ไปกับการรับการฉีดวัคซีน   จนถึงปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 90%    โดยจะมีการอัพเดทในเรื่องของจำนวนสุนัขและแมวในทุกปี   

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดการลงทะเบียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด ที่ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน   ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เปิดในพื้นที่  อย่างไรก็ตามในเรื่องของการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง  ทางเทศบาลเมองหนองปรือ  ยังไม่ได้นำเรื่องของกฏหมายออกมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด  เนื่องจากว่าปัจจุบันจำนวนเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ ต่างให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้ยอดการลงทะเบียนตกค้างมีน้อย    ส่วนใหญ่ก็พบว่าจะมีมาเพิ่มบ้าง ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ย้ายถิ่นฐานไปมาบ่อย  นอกจากนี้ทางเทศบาลฯ ยังได้เตรียมแผนในการจัดการกับสุนัขจรจัดในพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ   ด้วยการนำไปอยู่ในสถานที่รองรับสัตว์จรจัด  ซึ่งขณะนี้พบว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือ กว่า  5 ล้านบาท  บนเนื้อที่ 5 ไร่  บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ 14

หลังจากได้รับการจัดทำประชาชนจากชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อย  ก็พบว่าชาวบ้านมีเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จากคณะกรรมการจังหวัด  คาดว่าจะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี   สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง   สามารถนำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมองหนองปรือ  ได้ในวันและเวลาราชการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.