ทม.หนองปรือ-อบจ.ชลบุรี ช่วยเหลือชาวบ้านกระทบโควิดครอบครัวละ 1,000 บาท 10,883 ครัวเรือน

เมื่อ  7 พฤษภาคม 63 ที่  ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมสรุป ข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญ ในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท ทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน

โดยแบ่งเป็น งบเทศบาลเมืองหนองปรือ 5,442 ครัวเรือนโดยโอนเข้าบัญชี  งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 5,441 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีกรุงไทย 3,474 ครัวเรือน และรับเงินสด 1,967 ครัวเรือน  สำหรับสถานที่กรณีจ่ายเงินสด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1,541 ครัวเรือน รับเงินได้ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  หมู่ที่ 11 จำนวน 426 ครัวเรือน รับเงินได้ที่สนามฟุตซอล(หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ)  สำหรับวันที่จะโอนเงิน และจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 1,000 บาท ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป.