ทม.หนองปรือ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนป่าบ้านล่าง หนองสมอหลังปล่อยรกร้าง

0
458

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 13 พฤษภาคม 64 ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ บริเวณสวนป่าบ้านล่างหนองสมอ  นายวินัย อินทรพิทักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ    พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการชุมชนบ้านล่างหนองสมอ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง และประชาชน   ลงพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนป่าบ้านล่างหนองสมอ 

เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้จากค่ำสั่งควบคุมโรค ศบค.ได้มีการสั่งให้หยุดการเรียนการสอนทั่วประเทศ และโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดและปล่อยรกร้างไปด้วย ซึ่งกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง  


หากมีการผ่อนปรนตามคาดหมาย ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ให้สถานศึกษากลับมาเปิดได้ตามปกติ ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยกันดูแลป่าชุมชน.