ทม.หนองปรือ จัดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน-โรงเรียนต้นแบบ

เมื่อ 29 กรกฎาคม 62 ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562      โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือเข้าร่วมอบรม

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีนายสรวิศ ไกรฤทธิ์ ประธานชุมชนเขาตาโล 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยวิธีการฝึกปฏิบัติ ปั้นกระถางต้นไม้ จากเศษกระดาษเหลือโดยใช้ผสมกับปูน เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยลดขยะในพื้นที่ให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.