ตำรวจพัทยา ลงนามความร่วมมือชุมชนชุมสาย โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
95

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 2 มิถุนายน 64 ที่ ชุมชนชุมสาย พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ได้จัดการประชุมชุมลงนามความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบาย เพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบำบัดผู้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยหลังจากจัดตั้งคณะทำงานเสร็จสิ้น จะใช้เวลา 3 เดือนปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุก ทำการกลั่นกรองรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน เพื่อนำไปบำบัดร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ให้เกิดสังคมสงบสุข โดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลผู้ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 191 หรือ ที่ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง.