ตลาดนัดสุทธาวาส คัดกรองประชาชนก่อนเข้าเดินตลาด พร้อมจัดที่ล้างมือและเจลล้างมือแก่ลูกค้า

0
242

เมื่อ  21 มีนาคม 63  ที่ตลาดนัดสุทธาวาส   บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นตลาดนัดใหญ่  ที่แต่ละการจัดตลาดก็จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ  ทางเดินทางหลั่งไหลเข้ามาจัดจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

โดยในเบื้องต้นพบว่าทางตลาด  ก็ได้เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเร่องของเชื้อโควิท-19 อยางเข้มข้น   ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง   เพราะผู้คนมากและอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้   ดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและทางผู้จัด  จึงได้ทำการตั้งจุดคัดกรองและทำการติดตั้งอ่างล้างมือ  พร้อมด้วยน้ำยาล้างมือ และสบู่   นอกจากนี้ยังได้มีการแจกเจลล้างมือแก่ประชาชนที่เดินซื้อของที่ตลาดเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย   นอกจากนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด   ยังได้ใช้แมสปิดปากทุกคนเพื่อสุขอนามัย     และมีกฏเหล็กว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใส่เมส  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิท-19  ทางตลาดก็จะไม่อนุญาตให้ขายสินค้า

นอกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณตลาด ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์เตือนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ด้วยการล้างมือบ่อยๆ  อีกด้วย บรรยากาศทั่วไปพบว่ามีในส่วนของพี่น้องปะชาชนต่างให้ความร่วมมือในการล้างมือก่อนเข้าสู่ตลาดเป็นอย่างดี.