ตลาดจีนโบราณชากแง้ว กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อ 1 สิงหาคม 63 ที่  ตลาดจีนโบราณชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย”เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นน โดยมี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี   โดยภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปท่องเที่ยวในวันเปิดตลาดวันแรก เกินความคาดหมาย


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า  กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ ที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนที่มีมาแต่ช้านาน ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด-19 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน.