“ดร.เอ” ส.ส.เขต 8 เดินหน้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก รักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับชาวสัตหีบ

เมื่อ 17 กรกฎาคม 62 ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรีเขต 8 พร้อมด้วย คณะทำงาน กลุ่มเปิดหีบเปิดใจ และกลุ่มเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้ร่วมลงพื้นที่ ต.พลูตาหลวง ต.ช่องแสมสาร ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวม 14 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วย ได้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และสังคม ได้อย่างมีความสุข

ดร.สะถิระ กล่าวว่า การที่ตนได้อาสาเข้ามารับใช้ประชาชน ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี ที่มาจากการเลือกตั้ง นับเป็นโอกาสที่ให้ตนได้เข้ามาดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การร่วมสร้างมหากุศลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ นั่นคือ “จะขอดูแลทุกข์สุข ไม่ทอดทิ้งประชาชน” และการดำเนินการดังกล่าว จะยังคงดำเนินต่อไปในทุกหย่อมหญ้า ที่มีผู้ตกทุกข์ได้ยากอาศัยอยู่ เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และไม่ถูกทอดทิ้งไปจากสังคม

ส่วนการนำกลุ่มจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักมีความเมตตา โอบอ้อมอารี และรู้จักการเป็นผู้ให้ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจน ร่วมกันสร้างความดี สรรค์สร้างสังคม ตอบแทนคุณต่อแผ่นดิน.