ชุมชนอรุโณทัยตรวจสุขภาพ คัดกรองเบาหวานและความดัน จ่ายยาเบื้องต้น แจกทรายอเบทฟรี

เมื่อ 17 กรกฎาคม 62   ที่ ชุมชนซอยอรุโณทัย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ จ่ายยาในเบื้องต้น และแจกทรายอเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลายจากโรคไข้เลือดออก  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อบริการประชาชนในชุมชน  รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัว ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน และการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน และเบาหวาน

สำหรับกิจกรรมจะมีทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ของทุกสัปดาห์ ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน บริเวณที่ทำการชุมชนซอยอรุโรทัย สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถมาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.