ชุมชนซอยกอไผ่ มอบน้ำยาเอนกประสงค์ ให้แก่ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ที่ขาดแคลน

0
128

เมื่อ  14 สิงหาคม 62 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนฯ นายเจษฎา หอมกลิ่น ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ และคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ได้ร่วมกันมอบน้ำยาเอนกประสงค์ ให้แก่ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ที่มีเด็กด้อยโอกาสในการดูแลกว่า 80 คน และขาดแคลนสิ่งอุปโภค ต่างๆ

โดยชุมชมซอยกอไผ่ จึงได้สนับสนุนตามที่ทางศูนย์ได้ร้องขอ โดยได้มอบ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างมือ จำนวนมากเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยมี นายพิรุณ น้องอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็กเป็นตัวแทนในการรับมอบโดยมีบรรดาเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแล คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก พัทยากลาง ซอยโรงเรียนตันตรารักษ์    สำหรับผู้ใจบุญที่อยากสนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เชิญร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นได้ตามศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. O38-411417 / 095-8523555.