ชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
122

เมื่อ 12 มิถุนายน 62  ที่   ชุมชนชุมสาย  นาย จิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสา นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนอรุโณทัย นำบรรดาคณะกรรมการและ ประชาชนในชุมชน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  67 พรรษา ในวันที่  28 กรกฎาคม 62 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ทางเมืองพัทยาได้ให้เมล็ดพันธุ์พร้อมปุ๋ย และอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด ให้กับประชาชนแต่ละชุมชนร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเตรียมที่จะนำไปสมทบ ในการประดับตกแต่งสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองพัทยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   และเพื่อรู้รักสามัคคีกันในชุมชน ทางชุมชนชุมสาย จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ของภาครัฐ เน้นความรู้รักสามัคคี และสร้างสัมพันธ์อันดีงามในชุมชนจึงได้ร่วมจัดทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  โดยชุมชนชุมสาย และชุมชนอรุโณทัย จึงได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองจำนวนกว่า 300 ต้น  ด้วยความตั้งใจในการที่จะให้ทางเมืองพัทยานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.