ชาวบ้านซอยเวียงจันทร์ ร้องขอทำเนินชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน

เมื่อ 9 กรกฎาคม 62  ที่ ซอยเวียงจันทร์ ภายในชุมชนซอยกอไผ่  หลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียน ทางเมืองพัทยาหรือภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทำเนินชะลอความเร็ว ให้ประชาชนตระหนักเพื่อลดอุบัติเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนผู้สัญจรไปมาส่วนมากมีการขับขี่ด้วยความเร็ว  โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม

ผู้สื่อข่าวจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าถนนภายในซอยดังกล่าว ส่วนมากมีการขับขี่ด้วยความเร็วเป็นตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน อีกทั้งถนนยังมีความคับแคบ และมักจะมีรถทัวร์วิ่งสัญจรผ่านไปมาอยู่เป็นประจำ จึงหวั่นเกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้นได้  ทางชาวบ้านที่อยู่ภายในซอย จึงอยากจะวอนหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้อง และเมืองพัทยาให้ช่วยดำเนินการทำเนินชะลอความเป็นระยะๆให้ประชาชนได้ตระหนักในการขับขี่ชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ.