ชาวบ้านชุมชนซอยอรุโณทัย รอเมืองพัทยาไม่ไหว ทำเนินกั้นน้ำแก้ไขปัญหา หลังมีฝนตกน้ำทะลัก

0
115

เมื่อ 28 พฤษภาคม 62  ที่  ซอยเจริญสุข ภายในชุมชนซอยอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยรองประธานชุมชน และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เมืองพัทยา ได้มีการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ด้วยค่าก่อสร้าง 1,625,000 บาท ประกันความชำรุด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 62 ถึงวันที่  9 เมษายน 64 และซอยอุดมสุข  งบประมาณประจำปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท   ประกันความชำรุดตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 62 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน  64 นั้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แต่ชาวบ้านในซอยดังกล่าวยังได้รับความเดือดร้อน เรื่องของน้ำท่วมขังภายในซอยเมื่อเกิดฝนตก  เนื่องจากบริเวณปากซอยของทั้ง 2 ซอย ถูกน้ำจากถนนเส้นหลักซอยอรุโณทัย ไหลทะลักเข้ามาในซอย และท่อระบายน้ำช่วงท้ายซอยมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายได้ทัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง แต่พอได้ทำการร้องขอทางเมืองพัทยา และผู้รับเหมางานต่อจากเมืองพัทยา ให้ดำเนินการแก้ไข แต่ยังไม่คืบหน้าทั้งที่มีการรับปากจะดำเนินการช่วยเหลือ ตั้งแต่ในช่วงก่อนวันไหลเมืองพัทยาช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนปัจจุบันก็ ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด

ล่าสุดทางด้าน นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยรองประธานชุมชน จึงได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ถึงแนวทางการบริหารจัดการในชุมชน โดยต้องช่วยเหลือกันเองก่อน เพราะใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝน  จึงได้มีการดำเนินการทำเนินชะลอน้ำ โดยการระดมเงินจากชาวบ้านหลาย 10 กว่าหลังคาเรือน สั่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูปจำนวนกว่า 4 คิว มาดำเนินการทำลูกระนาดเนินชะลอน้ำ บริเวณปากซอยเจริญสุข ที่ได้รับผลกระทบ จึงดำเนินการก่อนแล้วจึงจะดำเนินการในส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านในชุมชน.