ชาวต่างชาติตัวอย่าง ร่วมคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ

0
170

เมื่อ 20 กันยายน 62 ที่ ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ผู้สื่อข่าวได้ทราบข้อมูลจาก นายมนูญ  วงศ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ตั้งอยู่บริเวณช่วงถนนเรียบทางรถไฟ หลังวัดธรรมสามัคคี ว่ามีชายชาวต่างชาติ ที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการร่วมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม โดยทางด้านประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ  เผยว่า ชายชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ตรงช่วงบริเวณซอยแม่ลาปลาเผา ซอยสยามคันทรีคลับ และจะนำขวดน้ำพลาสติกและขยะรีไซร์เคิล ต่างๆ มาใส่กรงคัดแยกของทางชุมชนอยู่เป็นประจำ ซึ่งก็สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวต่างชาติที่มาอาศัยในเมืองพัทยา ให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทาง

ทั้งนี้ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ  ถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ได้แบบเป็นรูปธรรมและลดปริมาณขยะได้จริง โดยการเปลี่ยนขยะเป็นทอง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ภาคประชานเข้ามามีส่วนร่วม โดยการให้ความรู้ ต่างๆ  เช่นประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ออกเป็น 4 ประเภท คือ  ประเภทย่อยสลาย หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว   ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง    ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไป คือขยะอันตรายมีลักษณะย่อยสลายยาก เช่นถุงพลาสติก โฟม   และขยะอันตราย เช่นกระป๋องสี วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เป็นต้น และที่สำคัญสามารถจัดการขยะอินทรีย์ให้เป็นขยะหอม หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ ต่างๆไม้ดอกไม้ประดับ แปลงผัก ปลอดสารเคมี และให้ผลผลิตดีอีกด้วย ซึ่งหากทั้ง 42 ชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา สามารถบริหารจัดการปัญหาขยะได้ จะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ลดปริมาณขยะ ลดปัญหาการจัดเก็บขยะปลายทางในเมืองพัทยาลงได้.