ชาวชุมชนซอยอรุโณทัย ร่วมใจทำเนินกั้นน้ำต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน

เมื่อ  16 กรกฎาคม 62   ที่ ชุมชนซอยอรุโณทัย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กับนายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย กรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากก่อนหน้านี้เมืองพัทยา ได้มีการปรับปรุงถนน และวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ด้วยค่าก่อสร้าง 1,625,000 บาท ประกันความชำรุด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 62 ถึงวันที่  9 เมษายน 64 และ ซอยอุดมสุข  งบประมาณประจำปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท   ประกันความชำรุดตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 62 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน  64 นั้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  แต่ชาวบ้านในซอยดังกล่าวยังได้รับความเดือดร้อน เรื่องของน้ำท่วมขังภายในซอย เมื่อเกิดฝนตก  เนื่องจากบริเวณปากซอยของทั้ง 2 ซอย ถูกน้ำจากถนนเส้นหลักซอยอรุโณทัย ไหลทะลักเข้ามาในซอย และท่อระบายน้ำช่วงท้ายซอยมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายได้ทัน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง 

ก่อนหน้านี้ทางด้าน นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยรองประธานฯ จึงได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ถึงแนวทางการบริหารจัดการในชุมชน โดยต้องช่วยเหลือกันเองก่อน เพราะใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝน  จึงได้มีการดำเนินการทำเนินชะลอน้ำ บริเวณปากซอยเจริญสุข ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประสบผลสำเร็จ  ต่อมาจึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในซอยอุดมสุข เป็นซอยที่ 2 ของชุมชนฯ  ที่ได้รับผลกระทบ โดยการระดมเงินจากชาวบ้านกว่า 10 หลังคาเรือน สั่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูปจำนวนกว่า 4 คิว มาดำเนินการทำลูกระนาดเนินชะลอน้ำ บริเวณปากซอยดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องด้วยพลังชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากน้ำจากถนนเส้นหลักไม่สามารถไหลเข้าทั้ง 2 ซอยดังกล่าวได้ เพราะมีเนินกั้นชะลอน้ำที่ชาวบ้านร่วมกันทำซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแก้ไขน้ำท่วม และไหลเข้าบ้านเรือนละแวกนี้ได้เป็นอย่างดี.