ชมรมผู้สูงอายุบางละมุง แจกสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

0
70

เมื่อ  3 กุมภาพันธ์ 63 ที่  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ชมรมผู้สูงอายุ บางละมุง นำบรรดาสมาชิกและส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกิจกรรมแจกสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่คนชรา  เสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่คนชรา  เพื่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมร่วมกันเสร็จสิ้น ได้มีการแจกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอั่งเปา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  จากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ให้รับประทานอาหารพื้นบ้านที่มีประโยชน์ อย่างนำพริกปลาทู และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ.