จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาและพิทักษ์โดยรอบศาสนสถาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อ 10.00 น วันที่  22 กรกฎาคม 62 ที่บริเวณลานวัดประชุมคงคา จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 62 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ

โดยในกิจกรรม ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาและพิทักษ์โดยรอบศาสนสถาน วัดประชุมคงคา ให้สะอาดน่ามอง ถือเป็นการช่วยกันดูแลรักษาพุทธศาสนาสถานอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่.