คืบหน้า 80% ถนนพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านนาคภักดี หนองปรือ งบกว่า 10 ล้านบาท

0
100

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 62    นายเบิกชัย  นิลปานันท์  รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้นำทีม เจ้าหน้าที่กองช่างสุขา  ทำการรังวัดระดับของการวางท่อระบายน้ำ และถนน โครงการหมู่บ้านนาคภักดีเป็นครั้งสุดท้าย  หลังจากที่พบว่าได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์   ซึ่งปัจจุบันพบว่าเหลือระยะทางอีกประมาณ 25 เมตรสุดท้าย  ทั้งการวางท่อระบายน้ำและการทำถนนก็จะแล้วเสร็จ

นายเบิกชัย  นิลปานันท์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างสุขาเทศบาลเมืองหนองปรือ  เปิดเผยว่า    การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท่อระบายน้ำขนาด 1.20 เมตร  ของหมูบ้านนาคภักดีนั้นพบว่า   เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   ด้วยการสนับสนุนของหน่วยบานภาคเอกชน  ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างกว่า 10 ล้านบาท  ในการระบายน้ำจากหมู่บ้านนาคภักดี และ หมู่บ้านของภาคเอกชนดังกล่าว  เข้าสู่ท่อระบายน้ำใหญ่ของเทศบาล  บริเวณถนนเขาตาโล    ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการดำนเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     ซึ่งนอกจากจะเหลือการวางท่อและเทคอนกรีตอีก 25 เมตรสุดท้าย   ก็ยังเหลือการวางตะแกรงด้านท้ายหมู่บ้าน เพื่อให้น้ำสามารถระบายมาด้านหน้าได้   ซึ่งจากนี้ไปน้ำที่เคยไหลไปหมู่บ้านเอกมงคล 4/3  ก็จะไม่ไหลไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่หมู่บ้านเอกมงคลอีกต่อไป   ซึ่งน้ำดังกล่างก็จะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน  เพื่อไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา  ระบายลงสู่ทะเล


นางวนิดา  วิงค์กัมมัล  ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านนาคภักดี  เปิดเผยว่า   ดีใจมากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือไม่ทอดทิ้ง  และ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านจนการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น   จากนี้ไปหากฝนตกก็คงจะนอนหลับสนิทแล้ว  เพราะที่ผ่านมาที่บ้านเวลาฝนตกที่ไรก็ต้องตื่นขึ้นมาขนข้าวของหนีน้ำมาโดยตลอด  ก็ต้องขอบคุณท่าน ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และทีมผู้บริหารทุกคนที่ใส่ใจ  และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือนร้อนอย่างจริงจัง  และจริงใจด้วย.