ครอบครัวฉิมพาลี มอบเงินสนันสนุนชุมชนชุมสาย 10,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาชุมชนที่ชำรุด

เมื่อ 7 สิงหาคม 62 ที่  ชุมชนชุมสาย นายลำดวน ฉิมพาลี ตัวแทน นางปุณณภา  ฉิมพาลี ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนชุมสาย เดินทางเข้ามอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาหลังคาชุมชนที่ชำรุดทรุดโทรม และยังขาดแคลน โดยมี นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ทั้งนี้ทางด้านประธาน และคณะกรรมการชุมชนชุมสาย ก็จะนำเงินที่ได้จากการสนับสนุนของครอบครัวฉิมพาลีผุ้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่มอบให้  ไปซ่อมแซมหลังคาชุมชนที่ชำรุดอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจะนำไปจัดซื้อพัดลมและหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการทำกิจจกรรมต่างๆของประชาชนในชุมชน เช่นกิจกรรมโยคะประจำสัปดาห์  กิจกรรมออกหน่วย ศสมช.  และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของภาครัฐ และพัฒนาในด้านต่างๆให้ครอบคลุมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนต่อไป.