กองเรือยุทธการ ร่วมกู้วิกฤตขยะอนุรักษ์ทะเลอ่าวดงตาล ช่วยชีวิตสัตว์ทะเล

เมื่อ 28 สิงหาคม 62 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก สุพจน์ สารภาพ ผอ.กิจการพลเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะฟื้นฟูชายหาด ภายใต้โครงการ “รักษ์ทะเลอ่าวดงตาล ช่วยชีวิตสัตว์ทะเล” โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และทหาร จากหน่วยขึ้นตรงในสังกัด จำนวนกว่า 500 นาย ร่วมทำกิจกรรมตลอดแนวชายหาดอ่าวดงตาล พื้นที่เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก สุพจน์ กล่าวว่า กองเรือยุทธการ ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะชายหาดกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบัน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน และสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยเข้ามาทำลายทัศนียภาพ และช่วยชีวิตสัตว์ทะเลให้รอดพ้นการกินขยะเป็นอาหาร ตลอดจน ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลมีความรักและหวงแหนธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ สะอาด และสวยงาม สืบไป.