กองทัพเรือ โดย สอ.รฝ.มอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วโรงเรียนคลองบางไผ่ นำความเจริญสู่ชาวบ้านฉาง

เมื่อ 26 กรกฎาคม 63 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะทำงาน และชุดเฉพาะกิจทหารช่าง ร่วมส่งมอบศาลาอเนกประสงฆ์ และรั้วป้องกันภัยอันตรายรอบอาคารเรียนเด็กเล็ก ได้ใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ให้กับ น.ส.บงกชธร เพิกนิล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ภายใต้โครงการ “กิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อคนบ้านฉาง 6 วัด 5 โรงเรียน” และมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนผลการเรียนดี ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความมุ่งหวังที่จะให้ หน่วยงานกองทัพเรือ ที่มีหน่วยที่ตั้งด้านความมั่นคง อยู่ในพื้นที่ร่วมกับประชาชน สามารถปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และนำความเจริญมาสู่ชาวอำเภอบ้านฉาง ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า หากเกิดภัยพิบัติ หรือประชาชนได้รับความเดือนร้อน จะต้องมีทหารเรือเข้าไปบรรเทาความทุกข์ยากอย่างแน่นอน ดั่งนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ.