กองทัพเรือ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

เมื่อ 28 กรกฎาคม 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จะขอเป็นข้าราชการที่ดี จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ดูแลทุกข์สุขประชาชน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป.