กฟภ.เมืองพัทยาจัดเสวนาการแก้ไขพัฒนาระบบไฟฟ้าในซอย 6 ยศศักดิ์ ให้ได้มาตราฐาน

เมื่อ 25 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ เมืองพัทยา นายภูวเดช  ชุตินันทกุล รองผู้จัดการด้านเทคนิค กฟภ.เมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา การแก้ไขพัฒนาระบบไฟฟ้าในซอย 6 ยศศักดิ์ให้ได้มาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการชุมชน และผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในซอยให้ได้มาตราฐาน  ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่มักจะมีกระแสไฟฟ้าตกอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสายไฟที่เสื่อมสภาพ ตามระยะเวลาการใช้งาน รวมไปถึงผู้ประกอบการหลายรายทั้ง 2 ฝั่งในซอย 6  ยศศักดิ์ ได้มีการทำฝ้าเพดานปกปิดระบบสายไฟฟ้ายาวตลอดแนว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ไม่ได้ทำปกปิดระบบสายไฟฟ้า ส่งผลให้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทางด้านเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ้อมแซมแก้ไขตรวจเช็คระบบไฟฟ้าด้วยความยากลำบาก 

ทางด้าน นายภูวเดช  ชุตินันทกุล รองผู้จัดการด้านเทคนิค กฟภ.เมืองพัทยา จึงได้มีการชี้แจงขอความร่วมมือให้ทางผู้ประกอบการ ประสานงานกับทางเมืองพัทยา หรือส่วนเกี่ยวข้อง ทำการรื้อถอนเปิดฝาเพดานทั้งหมดที่บดบังระบบสายไฟฟ้าออก ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนี้ เพื่อที่ทาง กฟภ.เมืองพัทยา จะเข้าทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ให้ได้มาตราฐาน และเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง.