PBTA เผย กฟภ.ทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่งบกว่าหมื่นล้าน ลุย 4 หัวเมืองภูมิภาค

0
239
นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา กล่าวถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา กล่าวถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 17 พฤษภาคม 60 ที่โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) เป็นประธานประชุมสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีสมาชิก รวมถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ในระยะที่ 1 กำหนดดำเนินโครงการในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการก่อสร้างและปรับปรุง รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ด้วยงบประมาณการลงทุนรวม 11,168,000,000 ล้านบาท โดยดำเนินการนำร่องใน 4 หัวเมืองหลักของประเทศ ประกอบด้วย เชียงใหม่, นครราชสีมา, เมืองพัทยา-ชลบุรี และ หาดใหญ่-สงขลา

ในส่วนของเมืองพัทยานั้นจะได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวภายในสิ้นปี 2560 นี้ ซึ่งจะได้เปิดหาผู้รับเหมามาจัดจ้างเพื่อเปิดหน้างาน ตามภารกิจของ กฟภ.ที่ว่า ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ ประชาชนจต้องมีไฟฟ้าใช้ โดยขณะนี้ได้เตรียมการในเรื่องของการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยากลางบริเวณแยกชุมสาย ซึ่งหากสถานีแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการเติบโตของเมืองพัทยาได้ถึง 5 ปี ข้างหน้าด้วยเช่นกัน

โดยการดำเนินการหลักของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของเมอืงพัทยา ซึ่งจะดำเนินการทั้งสิ้น 3 เฟส ในงบประมาณจำนวน 3,100 ล้านบาท โดยมีขอบเขตการดำเนินงานในส่วนของงานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน งานระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินพร้อม Overhead Ground Wire และงานรองรับการสื่อสาร