PBTA เผยความคืบหน้าการจัดการน้ำเสียและโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองพัทยา

0
171
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคม PBTA เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคม นักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้ช่วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เผยความคืบหน้าการจัดการน้ำเสียของเมืองพัทยาและโครงการพัฒนาระบบฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคม PBTA เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคม นักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้ช่วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เผยความคืบหน้าการจัดการน้ำเสียของเมืองพัทยาและโครงการพัฒนาระบบฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

เมื่อ 11 กรกฎาคม 61 ที่ โรงแรม กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้ช่วยการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

ในวาระการประชุมที่สำคัญ นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่างเมืองพัทยา ได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดการน้ำเสีย ของเมืองพัทยา ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในช่วงที่ผ่านมา บริเวณรอยต่อระหว่างเขตพื้นที่เทศบาลนาจอมเทียน และเมืองพัทยา บริเวณเกือบสุดปลายชายหาดจอมเทียน ที่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล ในช่วงที่มีฝนตกหนัก โดยทางเมืองพัทยาได้ทำการประสาน เทศบาลนาจอมเทียน เป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ระบบท่อระบายน้ำเสียของเมืองพัทยาขณะนี้ เป็นระบบท่อน้ำรวม ทั้งน้ำเสียและน้ำดี และเมื่อมีฝนตกหนักน้ำทั้งสองแบบก็จะไหลมารวมกัน จนเกิดเป็นปัญหาดังกล่าวที่เป็นข่าวน้ำเสียไหลลงทะเล ซึ่งทั้งนี้ทางบ้านเรือนหรือโรงแรมต่างๆที่อยู่ละแวกนั้น ได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียปะปนมากับกระแสน้ำฝนนั่นเอง

นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่างเมืองพัทยา ชี้แจงเรื่องการจัดการน้ำเสีย
นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่างเมืองพัทยา ชี้แจงเรื่องการจัดการน้ำเสีย

นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่างเมืองพัทยา ยังเผยถึงแนวทางในระยะยาวต่อไปอีกว่า ในอนาคตข้างหน้า เมืองพัทยาจะมีการแยกท่อระบายน้ำเสีย ระบบเชื่อมต่อท่อน้ำเสียของเมืองพัทยาทั้งหมด เช่นน้ำเสียตามบ้านเรือน หรือโรงแรม สถานประกอบการต่างๆ แยกออกจากท่อน้ำดี อย่างน้ำฝน ให้ลงสู่ทะเลโดยตรง บริหารจัดการอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อระบบจัดการน้ำเสีย

และสำหรับโรงแรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องบำบัดน้ำเสียจัดการภายในเองได้ จะมีการตรวจค่า COD ต้องอยู่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือทะเล หากมีการฝ่าฝืน ก็จะมีการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรการดูแลรักษาความสะอาด และสำหรับที่ไม่มีโรงบำบัดในการจัดการของตนเอง ให้ผ่านโรงบำบัดของเมืองพัทยา ในโซนจอมเทียน อยู่ที่ประมาณวันละ 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน และยังสามารถรองรับไหวอยู่ สำหรับโครงการแยกท่อน้ำดีและน้ำเสียดังกล่าว อยู่ระหว่างทำเรื่องอนุมัติงบประมาณ โดยหากเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ก็จะสามารถเริ่มงานได้ในปลายปีนี้.

ทางด้าน นายนิรุต เจริญชอบ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ชี้แจงแผนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของพื้นที่เมืองพัทยา ที่ทุ่มงบประมาณกว่า 3,300 ล้านบาท จำนวน 9 เส้นทาง หลัก ในสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ได้แก่  ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาสาย 2 ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1

และถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินสำรวจและออกแบบ และได้มีการเริ่มดำเนินการในช่วงถนนพัทยาเหนือไปแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดโครงการระยะยาว ที่จะทยอยดำเนินงานตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหา เพื่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรค ด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ 2560-2564.