PBTA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการออกแบบผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ ร่วมกับเมืองพัทยา

0
354
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม

เมื่อ 13 ธันวาคม 60 ที่ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาเมืองพัทยา นาย ธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุตลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงาน อาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม

ตัวอย่างรูปแบบร่มเตียง รูปแบบใหม่ที่ยังเป็นสีพื้น รอโลโก้ ของผู้ประกอบการที่สนใจให้การสนับสนุน ลงโฆษณาร่วมเมืองพัทยา เพื่อผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ให้ชายหาดในเมืองพัทยาเป็นรูปแบบเดียวกัน
ตัวอย่างรูปแบบร่มเตียง รูปแบบใหม่ที่ยังเป็นสีพื้น รอโลโก้ ของผู้ประกอบการที่สนใจให้การสนับสนุน ลงโฆษณาร่วมเมืองพัทยา เพื่อผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ให้ชายหาดในเมืองพัทยาเป็นรูปแบบเดียวกัน

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้แจ้งก่อนเริ่มการประชุม โดยทางสมาคมได้รับการประสานงานความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการหาผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ ตามนโยบายของ คสช.และเมืองพัทยา ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียง

กรณีที่มีการจัดระเบียบร่มเตียงไปแล้วส่วนหนึ่งนั้น ซึ่งทางทางคณะทำงานต้องการให้เป็นรูปแบบร่มเตียงใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยาครอบคลุมพื้นที่ชายหาดทุกหาด โดยทางเมืองพัทยา ได้ออกแบบไว้แล้วมีแนวทาง 2 แบบ คือให้ผู้ประกอบการจัดหาเองทั้งหมด หรือ ให้คณะทำงานฯ ประสานภาคเอกชนสนับสนุน โดยเปิดกว้างให้ภาคเอกชนหลากหลายในเมืองพัทยาเข้ามา ช่วยสนับสนุน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาทั้งยังการลดขนาดพื้นที่ล็อคชายหาดของผู้ประกอบการ 1 ล็อค พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการร่มเตียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามรูปแบบที่เมืองพัทยากำหนดไว้ คือ ผู้ประกอบการ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย มีพื้นที่ 9×7 เมตร ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดวางเตียงพับพลาสติกอย่างดีสีขาว พร้อมเบาะยางสีเขียว จำนวน 24 ชุด โดยจัดวางให้ระเบียบ จำนวน 3 แถว แถวละ 8 ตัว ล็อคละ 20 คัน ซึ่งตัวร่มจะมีโลโก้เมืองพัทยา และผู้สนับสนุน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เพื่อนำแจกจ่ายต่อประกอบการชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา คือ หาดจอมเทียน จำนวน 251 ล็อค หาดพระตำหนัก จำนวน 30 ล็อค หาดเอเชีย จำนวน 5 ล็อค หาดโคซี่ จำนวน 16 ล็อค และหาดวงศ์อมาตย์ จำนวน 17 ล็อค โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อล็อค  ซึ่งผู้ประกอบรายใดสนใจที่จะให้การสนับสนุนเป็นสปอร์นเซอร์ใช้โลโก้ของตนเองลงบนร่มเตียงชายหาด ในการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณน์ สามารถติดต่อได้ที่ทางสมาคมPBTA  พิจารณาเพื่อที่จะให้ร่มเตียงชายหาดสวยงามเป็นรูปแบบเดียวกัน

ร่มเตียงชายหาดพัทยาในปัจจุบัน ที่ยังคงมีร่มเตียงที่คละกันหลากสี รอการปรับปรุงเป็นรุปแบบเดียวกันในเร็วๆนี้
ร่มเตียงชายหาดพัทยาในปัจจุบัน ที่ยังคงมีร่มเตียงที่คละกันหลากสี รอการปรับปรุงเป็นรุปแบบเดียวกันในเร็วๆนี้