PBTA จัดประชุมใหญ่ เน้นเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม ให้สอดรับกับการเกิด EEC

0
227
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมขับเคลื่อนร่วมทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมขับเคลื่อนร่วมทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ

เมื่อ 11 ตุลาคม 61 ที่ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) เปิดการประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจำปี 2561  โดยคณะผู้บริหารสมาคม และสมาชิก PBTA หน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม  แถลงผลงาน  ซึ่งในโอกาสนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมฯและแถลงนโยบายการบริหารงานของเมืองพัทยา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า พร้อมขับเคลื่อนร่วมทุกภาคส่วนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ ในการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ งานด้านสังคม งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวัฒนธรรม ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมพัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC   อาทิ  เรื่องของปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมา ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางแห่งที่ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ในการเดินทางสัญจร ในการนี้เมืองพัทยา ได้เปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณถนนเลียบชายหาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกรณีเร่งด่วน และในส่วนระยะยาวนั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ร่างระแบบแผนงานและงบประมาณตามขั้นตอน ซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ในการประชุมยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Marketing Trends โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษา สำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี มาบรรยายให้ความรู้ด้าน ยุคดิจิตอล แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ส่งผลต่อธุรกิจและร้านค้า  จุดเด่นที่ทำให้การตลาดดิจิตอล เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างการใช้จุดเด่นเหล่านั้นในธุรกิจจริง รวมไปถึงรูปแบบของการตลาดดิจิตอลในแต่ละแบบที่ตอบรับกับรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน แสดงถึงความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์ จากการตลาดดิจิตอลที่หลากหลาย ที่สำคัญต้องการวิเคราะห์ธุรกิจ สินค้าและบริการ ก่อนการวางแผนการตลาด ขนาดของตลาด คู่แข่ง และคีย์เวิร์ด  รวมไปถึงกลยุทธ์ในการปรับเว็บไซต์ ให้ติดอันดับของกูเกิ้ล ทั้งแบบ On-Page และ Off-Page SEO ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผุ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก.

คณะผู้บริหารสมาคม และสมาชิก PBTA หน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Marketing trends จากผู้เชี่ยวชาญ