34.2 C
Pattaya
Wednesday, May 27, 2020
Home ท้องถิ่นพัทยา

ท้องถิ่นพัทยา

กองทัพเรือ ส่งทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติ คืนความสงบสุขภาคใต้

กองทัพเรือ สุดภาคภูมิใจแทนประเทศชาติ อาสาสมัครทหารพรานหญิง นาวิกโยธิน ไม่เกรงแม้ความตาย พร้อมร่วมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รักษาอธิปไตยของชาติ คืนความสงบสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 09.30 น.วันที่ 13 กันยายน 60 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ที่จะทำการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งปกติ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบวัตถุมงคลพระผงสมเด็จพระพุฒจารย์โต พรหมรังสี  รุ่นโชคลาภ พูนทวี มั่งมีศรีสุข เพื่อคุ้มภัยและเกิดเป็นสิริมงคล โดยมีนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติส่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ สืบเนื่อง หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ได้กำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จะครบวาระในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในวันที่ 30 กันยายน...

เมืองพัทยาประชุมจัดระเบียบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน ลดปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อ 12 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางสาวรัตนาวดี โกวะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการลงนาม MOU ระหว่างเมืองพัทยา กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทานในชุมชน กับเทศบาลนครทั่วประเทศจำนวน 29 แห่งและเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครและเมืองพัทยา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งและขอทานเชิงบูรณาการให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดในพื้นที่  เป็นหน่วยขับเคลื่อนดังกล่าว ดังนั้นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการทำงานโดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและการขอทานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ทั่วถึงตามบริบทและความต้องการของพื้นที่อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต โดยสิ่งที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงโต้แย้งกันในที่ประชุมคือ เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมา แล้วในกรณีมีผู้กระทำผิด ขอทานผิดกฏหมาย และคนไร้ที่พึ่ง จะต้องดำเนินการอย่างไร โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้คือ กรณีหากพบคนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ่ง ให้นำตัวส่งศูนย์คนไร้ที่พึ่ง...

อันตราย!! เมืองพัทยาปิดทางลงสุขุมวิทเข้าพัทยากลาง ลุยวางท่อร้อยสายไฟลงดินไม่บอกชาวบ้าน หวั่นอุบัติเหตุ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้ดำเนินโครงการวางท่อร้อยสายไฟลงดิน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความงดงามในหัวเมืองใหญ่ โดยในส่วนของเมืองพัทยาได้ดำเนินการในส่วนของถนนพัทยากลาง ก่อนขยายไปยังถนนพัทยาเหนือ และโครงการถนนคนเดิน วอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ นั้น ล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การวางท่อร้อยสายไฟลงดินบริเวณนี้  เพื่อเป็นการกระจายปริมาณยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนพัทยากลาง จึงได้ทำการปิดทางลงเส้นทางสุขุมวิทเจ้าพัทยากลาง โดยไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง  ให้กับผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าว จึงหวั่นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งให้ทราบ ถึงการดำเนินการเปิดหรือปิดยูเทิร์นพัทยากลางอย่างแพร่หลาย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะเสียหายต่อเมืองท่องเที่ยวได้  ยิ่งในปัจจุบัน โซเชียลเน็ตเวิร์กมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ควรใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐด้วย.

สภาเมืองพัทยา เห็นชอบ 11 โครงการพัฒนาเมือง พร้อมระงับการรื้อถอนวงเวียนปลาโลมาไว้ก่อน

เมื่อ 12 กันยายน 60 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ , พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมพิจารณาฯ โดยมี นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นำเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้นำเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ...

หนุ่มใหญ่ชาวประมงเรือเล็ก หายตัวขณะวางอวนปู พบกลายเป็นศพจมใต้ทะเล

เมื่อ 20.30 น.วันที่ 12 กันยายน 60 พ.ต.ท.พศวัต ศิริพรนพคุณ สารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ รับแจ้งเหตุชาวประมงตกทะเลจมน้ำเสียชีวิต บริเวณคอแหลมไก่ถี่ เกาะคราม โดยชาวประมงกำลังนำเรือลากศพเข้าฝั่งที่บริเวณ ชมรมเรือตกปลาและท่องเที่ยว ชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วย หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ รุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบญาติและเพื่อนประมงจำนวนมาก กำลังเฝ้ารอการนำร่างอันไร้วิญญาณของ นายจำนงค์ สิทธิรส อายุ 40 ปี ชาวประมงเรือเล็กกลับเข้าฝั่งมาพร้อมกับเรือคู่ใจขนาด 2 วาเศษ ซึ่งใช้ในการวางอวนปู โดยนายสาโรจน์ กาฬเนตร อายุ 40 ปี เพื่อนผู้ตาย ได้นำเรือลากกลับเข้าสู่ฝั่ง ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเหล่าบรรดาญาติ และเพื่อนประมงด้วยกัน จากการตรวจสอบสภาพศพ อยู่ในชุดเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน นุ่งกางเกงในตัวเดียว ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกฆาตกรรม...

ผู้ว่าฯหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเมืองพัทยา เตรียมดันงบ 665 ล้าน จัดการระบบระบายน้ำ

เมื่อ 12 กันยายน 60 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมืองพัทยา โดยมี พันเอก ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากพื้นที่เมืองพัทยา มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบลูกคลื่น เมื่อเกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ข้างเคียงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือพื้นที่ที่เป็นเส้นทางการไหลของน้ำ ทั้งนี้ปัญหาที่พบเกิดจากท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก คลองธรรมชาติตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน ทางรถไฟ เป็นผลทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ในส่วนของระบบระบายน้ำเมืองพัทยานั้น มีจำนวนท่อครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาร้อยละ 75 โดยท่อระบายน้ำเป็นท่อกลม ตั้งแต่ขนาด 0.40 เมตร ไปจนถึงท่อเหลี่ยมขนาด 2.50 เมตร ส่วนทางระบายน้ำธรรมชาติ...

พ่อพันธุ์ช้างสุดคึก!! สวนนงนุชพัทยา เตรียมทำสถิติโลก ผลิตลูกช้างเชือกที่ 11 ในรอบ 9 เดือน

ตื่นตา! วินาทีกำเนิดลูกช้าง “คุณโต้ง” เจ้าของสวนนงนุชพัทยา รับขวัญเชือกที่ 11 ในรอบ 9 เดือน เป็นช้างลำดับที่ 82 อย่างอลังการยิ่งใหญ่ เตรียมจดสถิติ พ่อพันธุ์น้ำเชื้อดี สุดคึกผลิตลูกได้มากที่สุดในโลก เมื่อ 09.09 น.วันที่ 12 กันยายน 60 ที่ปางช้างสวนนงนุชพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร และควาญช้าง ได้ร่วมกันประกอบพิธีรับขวัญลูกช้างเพศผู้ พร้อมตั้งชื่อว่า “พลายเคียงดาว” โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต มาทำกระทำพิธีเจิมรับขวัญคล้องช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล มีชุดการแสดงกลองช้างศึก รำชุดเกิดเกียรติวีรชนสยาม และโขลงช้าง 19 เชือก ออกมาร่วมสร้างสีสันให้การต้อนรับช้างสมาชิกใหม่ และลูกช้างอีก 10...

มพย.ประชุมแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เริ่ม แหลมบาลีฮายแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภา เมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง คณะกรรมการโยธาและสาธารณูปโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ฯ สำหรับการการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย ซึ่งมีการก่อสร่างในระยะทาง 590 เมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการวางท่อ  เหลือในส่วนของการนำสายไฟลงดิน ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 60 พร้อมปรับคืนสภาพผิวการจราจรให้กับทางเมืองพัทยา นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการชี้แจงในเรื่องการวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันเข้าไปในพื้นที่พัทยาเหนือ บริเวณถนนพัทยาเหนือถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

มวลชนตบเท้าร่วมแสดงความยินดี นายกเล็กหนองปรือ ฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 71

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี ได้มีกลุ่มมวลชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทยอยร่วมแสดงความยินดีกับนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบปีที่ 71 บรรยากาศภายในงาน มีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้ทยอยเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ข้าราชการ พนักงาน รวมถึงสมาคมนักข่าวพัทยา นำโดย นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าวพัทยา นำสมาชิกเข้าร่วมแสดงความยินดี สำหรับ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ "กำนันเปี๊ยก" นักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นลายคราม ที่คร่ำหวอดในวงการการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนานกว่า 33 ปี ถือเป็นกำนันนักพัฒนา ที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจนเป็นที่รู้จักและรักใคร่ และเนื่องด้วยเป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เข้าถึงได้ง่าย...

นายกเมืองพัทยา เน้นย้ำการบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ “ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสพัฒนาบ้านเมือง

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรม ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี นายชาลี ดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน  และมี ดร.นพ.รัฐพล ศรีบุญนาค นักวิจัยและที่ปรึกษาวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีพนักงานเมืองพัทยา จำนวน 107 คน เข้าร่วมอบรมฯ การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานต่างๆ การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับเงินเดือน การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนสายงาน ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทการปฏิรูปประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการทำงานและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานร่วมกัน โดยนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวในการเปิดการอบรม ขอให้พนักงานเมืองพัทยาทุกคน ให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส...

Latest Stories