2 สิงหาคมนี้ ดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี สว่างยาวนานตลอดคืน

0
233

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคมนี้ ดาวเสาร์ จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์คือ ดวงอาทิตย์ โลกและดาวเสาร์ จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง ส่งผลให้ดาวเสาร์มีระยะใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี (Saturn Opposition) ห่างประมาณ 1,337 ล้านกิโลเมตร เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า จะมองเห็นดาวเสาร์สว่างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สังเกตได้ยาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า บริเวณกลุ่มดาวแพะทะเล ดูได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า หากดูผ่านกล้องส่องทางไกล หรือกล้องสองตาที่มีขนาดหน้าเลนส์ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร กำลังขยายตั้งแต่ 10 เท่าขึ้นไป จะเริ่มมองเห็นวงแหวนดาวเสาร์ได้ หรือดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 นิ้ว ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 50 เท่าขึ้นไป จะเห็นวงแหวน A และ วงแหวน B แยกกันอย่างชัดเจน โดยมีช่องว่างแคสสินีอยู่ตรงกลางระหว่างวงแหวนทั้งสอง สวยงามมากขอเชิญชวนผู้สนใจชมความสวยงามของดาวเสาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตการณ์อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19 รับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น. ทางเฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ https://www.facebook.com/NARITpage เตรียมพร้อมสัญญาณภาพจากหอดูดาว 4 ภูมิภาค ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)