ไลออนส์พัทยาตากสินร่วม มพย.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

0
333
นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเหล่าสมาชิก สโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน  ร่วมกันมอบรางวัลกิจกรรม“น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภาภาชาดไทย
นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเหล่าสมาชิก สโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ร่วมกันมอบรางวัลกิจกรรม“น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภาภาชาดไทย

เมื่อ 5 สิงหาคม 60 ที่เซ็นทรัล มารีน่า พัทยาเหนือ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภาภาชาดไทย” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับนักเรียน โดยมี นายธวัชชัย เผือกพิพัฒน์ นายกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทต่างๆ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทต่างๆ

พิธีเปิดในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สมาชิกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน แขกผู้เกียรติ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และบริจาคโลหิต อย่างคับคั่ง อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำดีโดยบริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชน ที่สนใจได้มีโอกาสทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันการบริจาคโลหิตในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนจำนวนมาก การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ ดังนั้นสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภาภาชาดไทย” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับนักเรียนครั้งที่ 1

สำหรับผลการแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์ ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษา  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพริหมรตา กิจพัฒนาวรรณ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา จ.ระยอง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอัณณ์ศยาภรณ์ บุทธิจักร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เด็กหญิงพัชรพรนิสัยดีโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพัชรทิวา เที่ยงชัด โรงเรียนพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายณัฐพลไพบูลย์ โรงเรียนพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี , ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณชัยรบ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวผกามาศแซสันเทียะ โรงเรียนพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นาฬิกาเด็กหญิงวรวรรณโพธิ์เกาะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฉัตราภรณ์ บาดาล โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ นนท์ธิจันทร์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภทแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 จ. ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 จ. ชลบุรี รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จ. ชลบุรี รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา จ.ระยอง

ประเภทแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ. ระยองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบางละมุง จ. ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้า พฤฒาราม) จ.ชลบุรี รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ. กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จ. ฉะเชิงเทรา

การกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย.