ไมซ์ซิตี้พัทยาไม่คืบ หลังทีเส็บเผยผู้ประกอบการขาดความร่วมมือ จนพลาดโอกาสจัดงานใหญ่

0
337

นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้และเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เมืองพัทยาครั้งที่ 2 โดยมี นายสินไชย วัฒนศาสาตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ การ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP  ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมแหล่งท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อ 2 พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมา

นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมเผยผู้ประกอบการโรงแรมควรให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่เมืองพัทยาในปีต่อๆไป
นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมเผยผู้ประกอบการโรงแรมควรให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่เมืองพัทยาในปีต่อๆไป

ที่ประชุมได้มีการระดมแนวความคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ไมซ์ซิตี้เมืองพัทยา ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการจัดทำข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ โดยเป้าหมายในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของเมืองพัทยานั้น เพื่อต้องการพัฒนาให้เมืองมีการจัดประชุม นิทรรศการระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงสามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่อง เที่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาในช่วงนอกฤดูกาล (off-Peak) โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหลักของเมืองและจังหวัดใกล้เคียงได้

ทั้งนี้บทสรุปที่ประชุมกล่าวว่า เมืองพัทยาถึงเป็นเมืองที่มีความพร้อมและมีความเหมาะ สมในทุกๆด้าน หากเทียบกับพื้นที่อื่นๆทั้งในเรื่องราคาและจำนวนห้องพัก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าได้เปรียบและมีความเหมาะสมที่ผู้จัดงานหรือจัดประชุมสัมมนาระดับโลกจะเลือกใช้ในการพักผ่อน จัดประชุมหรือสัมมนา แต่ปรากฏว่าปัญหาที่พบและทำให้เมืองพัทยายังคงไม่ถูกจัดให้เป็นตัว เลือกในระดับต้นๆจากผู้จัดงานต่างๆนั้น เพราะผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ฐานข้อมูลโรงแรม เรื่องเกี่ยวกับที่พัก ห้องประชุมสัมมนา และองค์ประกอบการที่สำคัญ ทำให้พลาดโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกในการจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ และทาง TCEP เองก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องในการผลักดันให้ได้รับโอกาสในการจัดกิจกรรมระดับโลกได้ จนทำให้หลายๆงานที่ผ่านมาอย่าง World Expo ก็ทำให้พลาด ทั้งๆเมืองพัทยามีความพร้อมในทุกด้าน

อย่างไรก็ตามจากปัจจัยความพร้อมเหล่านี้ ยืนยันว่าเมืองพัทยาถือเป็นเมืองศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็น Mice City ชั้นนำเพียงแต่ขาดปัจจัยที่จะช่วยในการสนับสนุน จึงอยากให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือต่อการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำฐานระบบข้อมูลโรงแรมไว้ใช้ในการดึงกิจกรรมที่น่าสนใจมาสู่เมืองพัทยาต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลหรือ Smart City อีกด้วย