ไปได้สวย! ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ไม่พบโควิด

0
2011

พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ภาค 3 พร้อมด้วยพล.ร.ต.สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รองผอ.ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าท่าภูมิภาค ตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ศุลกากรภูเก็ต ตำรวจน้ำภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox)

ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวและทำกิจกรรมทางทะเลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามท่าเรือต่างๆ ตามกำหนด มีท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ ได้แก่ ท่าเรือโดยสารจำน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ท่าเทียบเรือรัษฎาและท่าเทียบเรืออ่าวปอ ท่าเรือยอร์ช จำนวน 5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือยอร์ชเฮเว่นมารีน่า ท่าเรือยอร์ชอ่าวปอแกรนด์มารีน่า ท่าเรือยอร์ชโบ๊ทลากูน ท่าเรือยอร์ชภูเก็ตมารีน่า และท่าเรือมารีน่าอ่าวฉลอง โดยนักท่องเที่ยวต้องแจ้งต่อเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและศปก.ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการตามที่กำหนดดังนี้คือ แสดงการลงทะเบียนติดตามตัวโดยรายงานตัวผ่าน App หมอชนะ และเรือโดยสารจะต้องติดระบบแสดงตนอัตโนมัติและวิทยุสื่อสาร พร้อมเปิดใช้งานตลอดเวลา เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ แจ้งเรือเข้าออกตามแบบรายงานศรชล.ภาค 3 โดยศคท.จว.ภก. จะบูรณาการกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบรวมทั้งแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ท่าเทียบเรือทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 8,619 คน โดยมาทำกิจกรรมทางทะเล จำนวน 2,385 คน มีเรือเข้าออกจำนวน 503 ลำ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางทะเลมีจำนวนมากขึ้นตาม และปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางทะเล. – (สำนักข่าวไทย)