ในหลวง ร.10 พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลฯ เป็นพระราชาชั้นราช

เมื่อ  29  กรกฎาคม 62   วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ได้จัดพิธีแห่ขบวนพัดยศ เนื่องในโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็น’’พระราชสารโสภณ’’  โดยในงานมีบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท่องถิ่นเข้าร่วมงาน อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง  นายมานะ ยาประคำ ประธานสภา​วัฒนธรรม​เมือง​พัทยา รวมไปถึง คณะครูอาจารย์ นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประชาชน เข้าร่วมงาน

โดยขบวนเริ่มตั้งแต่ทางด้านหน้าตลาดโสภณ จนมาถึงวัดชัยมงคล และทำการแห่รอบพระอุโบสถ  โดยมี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชนร่วมถวายการต้อนรับ  ประธานฝ่ายสงฆ์นำโดย ท่านเจ้าคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และประธานฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติ จากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดกรวยถวายสักการะ อ่านตราตั้งพระราชาคณะ คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล ไวยาวัจกร วัดชัยมงคล ได้กล่าวถวายรายงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีพระสงฆ์ 13 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จสิ้นได้ร่วมถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม สำหรับพิธีฉลองพัดยศ จะมีวันที่ 3 ตุลาคม 62  หรือวันครบรอบอายุวัฒนะมงคล ของพระเดชพระคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล.