โรตารี ภาค 3340 ตั้งประธานคนใหม่ ในการประชุมสามัญประจำปี 2560

0
367

PM  TEAM

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา เปิดห้องประชุมใหญ่ตอนรับคณะโรตารีสากล ภาค 3340 ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายสโมสรในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ที่คลอบคลุมเกือบ 10 จังหวัด เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแต่งตั้งประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งประธานคนเดิมได้หมดวาระลงตามระเบียบของโรตารีภาคที่สามารถดำรงตำแหน่งประธานภาควาระละ1ปี นอกจากนี้ในการประชุมสามัญในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตรองนายกรัฐมนตรี ฯ  นายพิชัย  รัตตกุล อดีตประธานโรตารีสากล เดินทางมาร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับการนำเสนอโครงการแก้มลิง “ชลาธารแห่งความรัก” แห่งหนองโดนต่าย จังหวังสกลนคร โดยนายกสโมสรโรตารี ภาค 3330, ภาค 3340, ภาค 3350 และ ภาค 3360 ได้ปรึกษาและเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการในแนวพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ผู้ทรงอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์

การประชุมสามัญของโรตารี ภาค 3340 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจากหลายสโมสรกว่า 500 คน นอกจากนี้ยังยังมีการควงอาวุธปืนประจำกายของเหล่าทหารเรือกว่า 20 นายอย่างพร้อมเพรียงกัน  และการอำลาตำแหน่งของผู้ว่าการภาค นายเอกณรงค์ กองพันธ์ ( DG.Eknarong Kongpan) นอกจากนี้ยังเป็นการตอนรับผู้ว่าการภาคคนใหม่ อรอนงค์  ศิริพรมนัส เป็นผู้ว่าการภาคประจำปี 2560-61 โดย ดร.พิชัย รัตตกุล เป็นประธานสวมเหรียญให้กับประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการ

ดร.พิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารีสากล กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกโรตาเรียนที่เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า พวกเราคือโรตาเรียนที่เป็นองค์กรนักบริหารและนักธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือการช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ การบำเพ็ญประโยชน์ ให้การสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพและส่งเสริมไมตรีจิตสันติภาพ ดร.พิชัยฯ ยังได้กล่าวถึงพระราชดำริ โครงแก้มลิง ที่กำลังสร้างขึ้นในปลายปี 2560 มีความยาวถึง 1000 เมตร ความลึก 700 เมตร และให้แล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน โดยใช้งบประมาณถึง 35 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากชาวโรตาเรียน ทั้ง 4 ภาค กว่า 8000 คน ให้การสนับสนุนเพื่อให้โครงการแก้มลิงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ถึงแม้พระองค์จะไม่อยู่แล้วก็ตาม แต่โครงการก็ยังจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อประชาชนของพระองค์ได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมต่อไป

เข้าสู่บรรยากาศการประชุมวันสุดท้าย  นายประทีป ซิงค์ มาโลตรา  อดีตผู้ว่าการภาค 3310 ซี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีเหล่าบรรดาสมาชิคสโมสรโรตารีภาค 3310 ซี ทั่วสารทิศเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 250  คน โดยบรรยายถึงแนวทางการทำงานของสโมสรโรตารี  ที่ ทำงาน ด้านการกุศลมาอย่างยาวนาน  ที่จะช่วยเหลือ  เด็ก สตรีและผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทน

พร้อมทั้งได้แต่งตั้งนางอรอนงค์  ศิริพรมมนัส  เป็นผู้ว่าการภาคคนใหม่ ปีการทำงาน 2560  และเข้ามาดูแลสานต่อแนวทางการทำงานเพื่อองค์กร  ในการที่จะประสานงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ตามเจตนารมณ์ของสโมสรโรตารีต่อไป

ซึ่งในงานก็ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำปัญหาการดูแลสุขภาพ จากทีมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่เหล่าบรรดาสมาชิค ที่มาร่วมงานในวันนี้อีกด้วย