โรตารีสากล จัดอบรมสัมนาและต้อนรับผู้ว่าการรับเลือก โรตารีภาค 3340 คนใหม่

0
563

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  3 เมษายน 64 ที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน  โรตารีภาค 3340 ได้จัดงานอบรมสัมนา  Meet and Greet Serve to Change Lives และต้อนรับ ผวภ.โรตารี 3340 คนใหม่ ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ  เป็นผู้ว่าการภาครับเลือกปี 2564-2565  แทน ผวภ.วิมล  คชินทักษ  ที่หมดวาระลง  โดยในงานมีสมาชิกสโมสรในโรตารีภาค 3340 เข้าร่วมงานเพื่อร่วมแสดงความยินดี  โดยภายในงานได้มีการเปิดวิสัยทัศน์หลักในการทำงานของโรตารีจากนั้นทาง  ผศ.ดร.จารีศรี  กุลศิริปัญโญ  ผู้ว่าการภาคคนใหม่ ได้แนะนำตนเอง โดยการศึกษาจบหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูง วพบ.ชลบุรี ปี 2536  พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก)  ม.บูรพาปี 2542 ปร.ด.(บริหารการศึกษา) ม.เวสเทิร์น ปี 2557

สำหรับโรตารีสากล เป็นองค์กรของนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ผู้ซึ่งให้บริการเพื่อมนุษยชาติ สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพ และช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลก โรตารีเป็นสโมสรบริการแห่งแรกของโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1905 ขึ้นที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 1,211,723 คน มีสโมสรกว่า 31,603 สโมสร มี 529 ภาค ครอบคลุม 166 ประเทศทั่วโลก โดยโรแทเรียน มีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อมิตรภาพและโปรแกรมที่น่าสนใจ ที่ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับท้องถิ่นและของโลก สมาชิกภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของกลุ่มชนทุก ๆ กลุ่มในชุมชน


ซึ่งแต่ละปี โรตารี จะจัดสรรเงินประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นทุนการศึกษาระหว่างประเทศ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการเพื่อมนุษยชาติทั้งน้อยใหญ่ เพื่อเป็นการปรับคุณภาพชีวิตของผู้มีโอกาสน้อยนับล้าน ๆ คนทั่วโลก ให้ดียิ่งขึ้น โรตารีเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางว่า เป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้ทุนการศึกษาระหว่างประเทศ.