โรดโชว์ นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 7 จังหวัดภาคตะวันออก บุกตลาดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

0
330
นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออก นำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และตราด 300 คน เดินทางไปจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว (Road Show)ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม ที่ผ่านมา
นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออก นำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และตราด 300 คน เดินทางไปจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว (Road Show)ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม ที่ผ่านมา

เมื่อ 19-20 มีนาคม 61 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยนายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออก นำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ประกอบด้วยชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และตราด เดินทางไปจัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว (Road Show) ที่จังหวัดลำปาง เมื่อ 19 มีนาคม 61 ณ โรงแรมเวียงละคร และที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มีนาคม 61 ณ โรงแรมยู นิมมาน

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งเทศไทย สำนักงานพัทยา เป็นผู้ดำเนินงาน และประสานงาน  สำหรับจังหวัดชลบุรี มีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมชมรมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดชลบุรีจำนวน 28 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บริษัททัวร์ และสายการบินเข้าร่วมด้วย โดยการจัดงาน

Road Show สีสันตะวันออกครั้งนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ทั้งจังหวัดลำปางและเชียงใหม่เข้าร่วมงานฯ อย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมที่จัดงานมีการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนกันระหว่างเมืองและกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ Table Top sale และงานเลี้ยงรับรองเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันโดยเฉพาะการจัด Road Show ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงาน และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ซึ่งมีมากกว่า 300 คน

ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน มีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน มีโรงแรมที่สามารถรองรับ กลุ่มประชุม อบรมสัมมนาและจัดกิจกรรม Team building รวมทั้งความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำและทางบก ซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ททท.หวังบุกตลาดการท่องเที่ยวภาคเหนือ ลำปาง เชียงใหม่ และเพื่อเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พบกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจพบผู้ประกอบการนำเที่ยว โรงแรม ที่พัก สปา ฯลฯ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งการจองแพ็คเกจนำเที่ยวราคาพิเศษ และร่วมกิจกรรมเด่นๆ ที่เสนอการขายภายในงาน อีกทางหนึ่งด้วย.