โรงแรมเดอะเบเวอร์ลี่ พัทยา จัดพื้นที่เป็นที่กักตัวของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

0
190

เมื่อ 20 เมษายน 63  ที่ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลี่ พัทยาใต้ จ.ชลบุรี  ได้จัดให้เป็นที่กักตัวของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพื่อเป็นไปตามระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาให้ความรู้ และอธิบายขั้นตอนและวิธีด้านการเตรียมความพร้อม การกักตัวของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยมี นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ประธานบริหารโรงแรม และ นายยศ บุญญสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จากบุคคลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจากทั่วประเทศ ประกอบกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้โรงแรมเดอะ เบเวอร์ลี่ พัทยาใต้ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้กับพนักงานโรงแรม เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดดังกล่าว

นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รอง ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ในฐานะวิทยากร เผยว่า โรงแรมแห่งนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมภาครัฐ หรือพื้นที่กักกันตัวแห่งรัฐ ที่ต้องการจัดระบบด้านสาธารณสุขให้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ควบคุมได้ในระยะเวลา 14 วัน ตามกำหนดฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยที่ร้องขอกลับประเทศ และชาวต่างชาติที่มีสัญชาติไทย หรือมีอาชีพในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเหล่านั้น ไม่เอาเชื้อโรคไปให้คนในครอบครัว และกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ฝ่าฝืนระบบการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19  โดยในช่วงเวลาจากนี้ไปจะมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการส่วนหน้า ทั้ง แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลกลุ่มผู้ถูกกักกัน มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งภายในและภายนอก มีเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม. เป็นชั่วโมง เป็นการบูรณาการทำงานที่พนักงานต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการของภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดต่อไป.

Loading…