โรงแรมเซ็นทารา พัทยา จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เรียนรู้การเอาตัวรอด ลดการสูญเสีย

0
573
ฝึกพนักงานเข้าระงับเพลิงไหม้ ด้วยถังเคมี
ฝึกพนักงานเข้าระงับเพลิงไหม้ ด้วยถังเคมี

เมื่อ 30 สิงหาคม 61 ที่ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา Mr.Jonas Sjostedt ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา พัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้จัดอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงภัยฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เรียนรู้การเอาตัวรอดและลดการสูญเสีย โดยมีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้

Mr.Jonas Sjostedt ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา พัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 61 ให้พนักงานได้เรียนรู้การเอาตัวรอด เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน
Mr.Jonas Sjostedt ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา พัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 61 ให้พนักงานได้เรียนรู้การเอาตัวรอด เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน

โดยการอบรมในช่วงเช้า จะเป็นการสอนภาคทฤษฎี โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยา เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นการฝึกซ้อมการเข้าระงับเพลิงไหม้ โดยให้พนักงานทุกคน ทดลองใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี ตามลำดับขั้นตอน ต่อเนื่องด้วยการฝึก อพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง เพื่อฝึกให้ผู้รับการอบรม ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ และความโกลาหลอย่างมีสติ โดยเจ้าหน้าที่จะสาธิตการใช้อุปกรณ์บันไดกระเช้าหนีไฟ ในการลำเลียงผู้ป่วยที่สำลักควันไฟ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เห็นภาพบรรยากาศที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เมื่อมีเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ทั้งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติของทางโรงแรมฯ

โดยผลการปฏิบัติงานครั้งนี้พบว่า ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และพนักงานของโรงแรมฯ เป็นอย่างดี ในการเรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอด และการเข้าระงับเพลิงในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการลุกลาม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นของแต่ละปี ตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัย ของการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ จากกระทรวงแรงงาน.