โรงแรมซันบีม โฮเทล พัทยา เปิดรับบริจาคโลหิต ช่วยสภากาชาดไทย

0
91
โรงแรมซันบีม โฮเทล พัทยา  เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสภากาชาดไทย
โรงแรมซันบีม โฮเทล พัทยา เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยสภากาชาดไทย

เมื่อ 13.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 61  โรงแรมซันบีม โฮเทล พัทยา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย  เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยหาโลหิตเข้าสภากาชาดไทย โดยภายในงาน มีคณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมซันบีม โฮลเทล พัทยา  รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้าพักภายในโรงแรม ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ระหว่างโรงแรมซันบีมโฮเทล พัทยา กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย  ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อขอรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และตามสถานที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี  โดยโครงการดังกล่าว มีการส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือดเป็นจำนวนมาก และนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุในหลายปีที่ผ่านมา และจะได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป.