โรงเรียนอักษรพัทยา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันคริสต์มาส ปี 2562

โรงเรียนอักษรพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  จัดให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมวันคริสต์มาส “สติวเด้นท์ แอคทิฟวิตี้ แอนด์ คริสต์มาส ปาร์ตี้” (Student Activities & Christmas Party) โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง  โดยภายในงานมีการแสดงดนตรี และร่วมร้องเพลงวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการแสดงบนเวทีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่ขึ้นไปเต้นประกอบเพลง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองที่พากันมาให้กำลังใจและชมความสามารถของบุตรหลานตัวเองกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ทางโรงเรียนอักษรพัทยา ยังจัดให้มีโซนถ่ายภาพ และซุ้มกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ สอยดาวรับโชค และเต็นท์กิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนร่วมทำกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์.