โรงเรียนบางละมุงจัดพิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0
168

เมื่อ  9 มิถุนายน 62   ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอวุโสอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานในพิธีพิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562   โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในเขตอำเภอบางละมุง กว่า 8 โรงเรียนจำนวน 100 คน  เข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ กำลังเป็นความท้าทายทั่วประเทศไทย รวมถึงเมืองพัทยา สถานการณ์ที่เกิดเร็วๆ นี้คือเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมโครกรัม หรือพีเอ็ม 2.5 แม้เรื่องดังกล่าวจะไม่ได้เป็นปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาโดยตรง แต่เมืองพัทยา ก็ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศ จึงได้ติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพื่อตรวจวัด และติดตามคุณภาพอากาศ รายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของเมืองพัทยา  ในช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมคุณภาพอากาศในระดับดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่แนวโน้มฝุ่นละอองอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีก เมืองพัทยามิได้นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ไม่ให้เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองพิษที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา   การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรม ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อเมืองพัทยา โดยได้การอบรมได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าไปศึกษาระบบนิเวศแหล่งสำคัญๆ ภายในเขตของอำเภอบางละมุง อาทิ ต.โป่ง ต.เขาไม้แก้ว เป็นต้น.