โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร่วม เทศบาลตำบลบางเสร่ เก็บขยะก้อนหิน ฟื้นฟูชายหาด

0
320

เมื่อ  17 มิถุนายน 60 นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ร่วมกับ นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะและก้อนหิน บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี กำลังพลนักเรียนจ่าทหารเรือ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม

นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญกับ ชายหาดบางเสร่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสัตหีบ ให้ยังคงเป็นหาดทรายขาว สะอาดตา และสวยงาม จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดแนวชายหาด ที่มีความยาวถึง 1,500 เมตร ให้ปราศจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตลอดจน เก็บก้อนหินบนหาดทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ จึงฝากไปยังนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาพักผ่อนยังชายหาดบางเสร่ จงช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้ชายหาดแห่งนี้งคงความสวยงามตลอดไป