โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดกิจกรรมปลูกปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

0
424

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกปะการัง สร้างบ้านปลา และเก็บขยะชายหาด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ หาดทรายแก้ว โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ มีหน่วยงานและกำลังพลจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ เทสโก้โลตัส สาขาสัตหีบ บริษัท อีส วอเตอร์ กรุ๊ป ข้าราชการ และนักเรียนจ่าทหารเรือ เข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 100 คน เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ที่ทุกฝ่ายได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สร้าง 1 ความดี ที่เป็นคุณประโยชน์ตอบคืนสู่ผืนแผ่นดิน และธรรมชาติ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคน หันมาใส่ใจในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่นับวันจะถูกทำลายลงอย่างมาก ทั้งจากภัยธรรมชาติ และน้ำมือของมนุษย์ เพราะธรรมชาตินับเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติที่สวยงามได้คงอยู่ตลอดไป